Obavještavaju se svi korisnici, fizičke i pravne osobe, kojima još nisu podijeljeni plavi i žuti spremnici za sakupljanje korisnog otpada, da se jave u Općinu Donji Kraljevec kako bi se organizirala naknadna podjela.
Spremnici se mogu podići i osobno na prostoru garaže komunalne grupe (Stari veterinarski punkt), Prvomajska ulica, Donji Kraljevec uz prethodnu najavu.

Općina Donji Kraljevec tel: 040/655-126
Komunalni redar mob: 099/281-8800