Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika

Dokument: 1) Imenovanje Odbora za statutarno-pravna pitanja

Dokument: 2) Imenovanje Odbora za proračun

Dokument: 3) Izmjene i dopune Proračuna

Dokument: 3a) Obrazloženje

Dokument: 3aa) Izvješće Odbora za proračun

Dokument: 3aaa) Izmjena Programa javnih potreba u kulturi

Dokument: 3b) Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti

Dokument: 3c) Izmjene i dopune-Program građenja komunalne infrastrukture

Dokument: 3d) Izmjene i dopune Program održavanja komunalne infrastrukture

Dokument: 3e) Plan razvojnih programa

Dokument: 4) Suglasnost za provedbu ulaganja u projekt-Dječji vrtić u Hodošanu

Dokument: 5) Suglasnost za provedbu ulaganja u projekt-Dom kulture u Donjem Kraljevcu