Dokument: RJEŠENJE O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJENIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PRORAČUN

Dokument: RJEŠENJE O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJENIKA I ČLANOVA ODBORA ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

Dokument: Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt- rekonstrukcija i dogradnja građevine društvene namjene- Dom kulture u Donjem Kraljevcu

Dokument: Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt - Izgradnja Dječjeg vrtića u Hodošanu

Dokument: I. izmjene i dopune - Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Dokument: 1. izmjene i dopune - Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.