Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika 2 OV

Dokument: 1) Polugodišnje izvješće načelnika

Dokument: 2) Zapisnik Odbora za izbor i imenovanja

Dokument: 2a) Komisija za provođenje natječaja

Dokument: 2b) Komisija za procjenu nekretnina

Dokument: 2c) Povjerenstvo za štete od prirodnih nepogoda

Dokument: 2d) Komisija za popis imovine

Dokument: 2e) Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu

Dokument: 2f) Odbor za prostorno planiranje

Dokument: 2g) Socijalno vijeće

Dokument: 3) Odbor za sport

Dokument: 4) Odbor za kulturu

Dokument: 5) Povjerenstvo za javna priznanja

Dokument: 6) Obračun Proračuna

Dokument: 6a) Obrazloženje

Dokument: 6b) Izvršenje Plana razvojnih programa

Dokument: 6c) Referentna strana

Dokument: 7) Raspisivanje natječaja za zakup zemljišta

Dokument: 7a) Javni natječaj

Dokument: 8) Kupnja zemljišta Murska, Donji Kraljevec

Dokument: 8a) Procjembeni elaborat

Dokument: 8b) Prijedlog Ugovora

Dokument: 8c) Zemljišnoknjižni izvadak

Dokument: 9) Prodaja nekretnine Donji Hrašćan

Dokument: 9a) Procjembeni elaborat

Dokument: 9b) Zemljišno knjižni izvadak

Dokument: 9c) Zemljišnoknjižni izvadak

Dokument: 9d) Identifikacija čestica

Dokument: 9e) Posjedovni list

Dokument: 10) Prodaja nekretnine Donji Pustakovec

Dokument: 10a) Procjembeni elaborat

Dokument: 10b) Zemljišno knjižni izvadak

Dokument: 10c) Identifikacija čestice

Dokument: 10d) Posjedovni list

Dokument: 11) Prodaja nekretnine Palinovec

Dokument: 11a) Procjembeni elaborat

Dokument: 11b) Zemljišnoknjižni izvadak

Dokument: 11c) Prijepis posjedovnog lista

Dokument: 11d) Identifikacija čestica

Dokument: 12) Ustrojstvo upravnih tijela Općine Donji Kraljevec

Dokument: 13) Imenovanje ulice u Donjem Kraljevcu