Dokument: Odluka o kupnji nekretnine, Murska ulica

Dokument: Odluka o prodaji nekretnine- Donji Hrašćan

Dokument: Odluka o prodaji nekretnine- Donji Pustakovec

Dokument: Odluka o prodaji nekretnine- Palinovec

Dokument: Odluka o imenovanju ulice u naselju Donji Kraljevec-Športska ulica

Dokument: Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Dokument: Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Donji Kraljevec

Dokument: Polugodišnje izvješće načelnika

Dokument: Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika

Dokument: Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za procjenu nekretnina Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za provođenje natječaja za prodaju nekretnina Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za kulturu Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za odabir prijedloga javnih priznanja Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno planiranje

Dokument: Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Donji Kraljevec