Dokument: Izvješće o obavljenom savjetovanju - Općina Donji Kraljevec- Plan upravljanja imovinom za 2022.

Dokument: Prijedlog - Plan upravljanja imovinom Općine Donji Kraljevec za 2022. godinu

Dokument: Obrazac za savjetovanja - Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine D. Kraljevec za 2022.