Dokument: Izvješće o obavljenom savjetovanju - Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022.

Dokument: Prijedlog - Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022.

Dokument: Obrazac za savjetovanja - PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2022.