Temeljem Odluke zamjenika župana Međimurske županije od 08.10.2021. godine o proglašenju prirodne nepogode suše na području Općine Donji Kraljevec zbog visokih temperatura i izostanka potrebnih količina padalina tijekom mjeseca lipnja i srpnja, čija je posljedica šteta na ratarskim i povrtlarskim kulturama,  pozivamo poljoprivredne proizvođače da prijave štetu od navedene prirodne nepogode za stradale kulture na području Općine Donji Kraljevec.

Šteta se prijavljuje na obrascu u prilogu, a ispunjeni obrasci se dostavljaju  na adresu opcina@donjikraljevec.hr  ili osobnom dostavom u prostorije Općine Donji Kraljevec.

Uz obrazac je potrebno dostaviti Zahtjev za potporu (Upisnik) za 2021.g.

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Općine Donji Kraljevec

Dokument: Obrazac prijava štete

Dokument: Obrazac PN