Dokument: 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2021.