Dokument: LITURGIJSKI LISTIĆ – 29. NEDJELJA KROZ GODINU