PROJEKT: „Nabava pametnih kamera u Općini Donji Kraljevec“

Ukupna vrijednost projekta: 434.511,25 kuna

Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 173.804,50 kuna

Sufinanciranje Općine Donji Kraljevec: 260.706,75 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 05.02.2021.-04.08.2022.