Dokument: Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja- Dječji vrtić Ftiček

Dokument: Odluka o promjeni ekonomske cijene i sufinanciranja dječjeg vrtića «Ftiček»

Dokument: Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra dr. Rudolfa Steinera

Dokument: Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za sport Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka O OSNIVANJU I IMENOVANJU SAVJETA ZA POTROŠAČE OPĆINE DONJI KRALJEVEC