Dokument: Odluka o početku postupka jednostavne nabave - Rekonstrukcija dom kulture Hodošan

Dokument: Dokumentacija o jednostavnoj nabavi - Društveni dom Hodošan

Dokument: Troškovnik-rekonstrukcija doma kulture Hodošan

Dokument: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Rekonstrukcija Dom kulture Hodošan