Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika

Dokument: 1) Proračun

Dokument: 1a) Obrazloženje

Dokument: 2) Izmjena odluke o financiranju političkih aktivnosti

Dokument: 3) Financiranje političkih aktivnosti 2022.

Dokument: 4) Odluka o mjerama za poticanje stambenog pitanja

Dokument: 5) Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom

Dokument: 5a) Plan upravljanja imovinom

Dokument: 6) Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

Dokument: 6a) Plan djelovanja

Dokument: 7) Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2022.

Dokument: 8) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara

Dokument: 8a) Izvješće o stanju zaštite od požara

Dokument: 9) Odluka o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja u izgradnju sportske dvorane Osnovne škole Donji Kraljevec

Dokument: 10) Prijenos prava vlasništva - Hodošan

Dokument: 10a) Mišljenje DORH

Dokument: 10b) Prikaz situacije

Dokument: 10c) Zemljišnoknjižni izvadak

Dokument: 11) Osnivanje prava služnosti

Dokument: 11a) Situacija projektiranog stanja

Dokument: 11b) Zemljišnoknjižni izvadak 27301

Dokument: 11c) Zemljišnoknjižni izvadak 27561

Dokument: Glasački listić