Dokument: IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2020

Dokument: Odluka o donošenju plana djelovanja Opcine Donji Kraljevec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Dokument: Odluka o mjerama

Dokument: Odluka o osnivanju prava stvarne služnosti- Međimurske vode

Dokument: Odluka o planu upravljanja imovinom za 2022.

Dokument: Odluka o prijenosu prava vlasništva-Hodošan

Dokument: Odluka o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja u opremanje sportske dvorane Osnovne škole Donji Kraljevec

Dokument: Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022.

Dokument: Plan upravljanja imovinom Općine Donji Kraljevec za 2022. godinu

Dokument: Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2022.

Dokument: Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju zaštite od požara za 2020

Dokument: Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2021.godini

Dokument: Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2022.godini