Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0aa) Izvod iz zapisnika

Dokument: 1) Dodjela obavljanja usluge sakupljanja otpada

Dokument: 2) Način pružanja javne usluge sakupljanja otpada

Dokument: 2a) Obrazloženje

Dokument: 2b) Usporedni cjenik stari i novi od 01052022 ver 1.1

Dokument: 3) 2. Izmjene proračuna

Dokument: 3a) Obrazloženje

Dokument: 3aa) Izvješće Odbora za proračun

Dokument: 3aaa) Izmjene program kultura

Dokument: 3b) Izmjena Programa socijalna zaštita

Dokument: 3c) 2. izmjene Program građenja objekata i uređaja kom.infr.

Dokument: 3d) 2. izmjene i dopune Program održavanja kom. infrastr.

Dokument: 4) Proračun

Dokument: 4a) Obrazloženje

Dokument: 4aa) Izvšavanje proračuna

Dokument: 4b) Sukcesivno pokriću manjka

Dokument: 4c) Program kultura

Dokument: 4d) Program sport

Dokument: 4e) Program soc.zaštita

Dokument: 4f) Program građenja komunalne infrastrukture

Dokument: 4g) Program održavanja komunalne infrastrukture

Dokument: 5) Plan davanja koncesija

Dokument: 6) Prekoračenje po poslovnom računu

Dokument: 7) Koeficijenti službenika i namještenika upravnih tijela Općine Donji Kraljevec

Dokument: 8) Program raspolaganja sredstvima od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta

Dokument: 9) Program korištenja sredstava legalizacija

Dokument: 10) Analiza stanja civilne zaštite

Dokument: 11) Plan razvoja sustava civilne zaštite

Dokument: 12) Program utroška spomeničke rente

Dokument: 13) Program utroska sredstava sumskog doprinosa

Dokument: 14) Odobrenje za uporabu grba

Dokument: Glasački listić