Dokument: II. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu

Dokument: OBRAZLOŽENJE UZ II. izmjene i dopune

Dokument: Izmjene programa - socijalna zaštita

Dokument: Izmjene programa - kultura