Dokument: Odluka o dodjeli javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Dokument: Odluka o načinu sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Donji Kraljevec

Dokument: Obrazloženje odluke o sakupljanju komunalnog otpada

Dokument: Odluka o koeficijentima službenika i namještenika upravnih tijela Općine Donji Kraljevec

Dokument: Plan davanja koncesija

Dokument: Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine D. Kraljevec za 2022.godinu

Dokument: Programa raspolaganja sredstvima od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2022.

Dokument: Program korištenja sredstava legalizacije za 2022.godinu

Dokument: Program utroška spomeničke rente za 2022.godinu

Dokument: Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Dokument: II. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu

Dokument: OBRAZLOŽENJE UZ II. izmjene i dopune

Dokument: Izmjene programa - socijalna zaštita

Dokument: Izmjene programa - kultura

Dokument: 2. izmjene i dopune - Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Dokument: 2. izmjene i dopune - Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Dokument: Proračun 2022. sa projekcijama

Dokument: OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN

Dokument: Odluka o sukcesivnom pokriću manjka

Dokument: ODLUKA o prekoračenju po poslovnom računu

Dokument: Odluka o izvšavanju proračuna 2022

Dokument: Program - Kultura 2022.g.

Dokument: Program - socijalna zaštita 2022.g.

Dokument: Program - sport 2022.g.

Dokument: Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.g.

Dokument: Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

Dokument: ODLUKA o davanju odobrenja za uporabu grba Općine Donji Kraljevec