Dokument: Javni natječaj za udruge 2022.

Dokument: Uputa za prijavitelje, 2022.

Dokument: Opisni obrazac prijave

Dokument: Obrazac proračuna

Dokument: Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Dokument: Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Dokument: Prijedlog Ugovora

Dokument: Izjava o partnerstvu

Dokument: Obrazac izvještaj projekta

Dokument: Obrazac Financijski izvještaj projekta

Dokument: Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa udruga u 2022.godini

Dokument: Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga

Dokument: Odluka o imenovanju Povjerenstva za provjere ispunjavanja propisanih(formalnih) uvjeta natječaja namijenjenih financiranju projekata/programa udruga u 2022.godini