Dokument: JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA SUCE POROTNIKE ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU

Obrazac: Podaci o kandidatu za suca porotnika u Županijskom sudu u Varaždinu