Nakon provođenja natječaja za primanje u službu na radno mjesto pročelnika/ce za opće poslove, pravne poslove i mjesnu samoupravu te provedenom testiranja dana 28. veljača 2022. g., Povjerenstvo je nakon provedenom usmenog i pismenog dijela testiranja objavilo sljedeću rang listu:

  1. K.J.R – 59/64
  2. I.Š. – 58/64
  3. D.P. – 51/64

Dokument: Javni natječaj - Pročelnik za opće poslove, pravne i mjesnu samoupravu

Dokument: Opis poslova i podaci o plaći- Pročelnik za opće poslove, pravne i mjesnu samoupravu

Dokument: Odluka o imenovanju povjerenstva- UO za opće poslove, pravne i mjesnu samoupravu

Dokument: Poziv na testiranje

Dokument: OBAVIJEST kandidatima u svezi prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje)- Pročelnik/pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, pravne i mjesnu samoupravu Općine Donji Kraljevec