Dokument: Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog poziva za financiranje programskih sadržaja

Dokument: Odluka o raspisivanju javnog poziva za financiranje programskih sadržaja

Dokument: JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2022.

Dokument: Izjava

Dokument: OBRAZAC 1

Dokument: OBRAZAC 2

Dokument: Odluka o iznosu pojedinačnih financijskih potpora programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini