Dokument: Dokumentacija o nabavi

Dokument: Odluka o povjerenstvu

Dokument: Troškovnik

Dokument: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Dokument: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude