Dokument: OBAVIJEST- Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Dokument: Obrazac - PONUDA za Javni natječaj za ZAKUP

Dokument: Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Dokument: OBRAZAC - Izjava o podmirenim obvezama

Dokument: OBRAZAC - Izjava o povezanim fizičkim i pravnim osobama

Dokument: OBRAZAC - Izjava o korištenju osobnih podataka

Dokument: OBRAZAC - Izjava o ispunjavanju gospodarskog programa prema dosad. ugovorima

Dokument: OBRAZAC - GOSPODARSKI PROGRAM ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP

Dokument: Obrazac - Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Dokument: Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta