Dokument: OBAVIJEST - Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Dokument: JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH

Dokument: Obrazac-Zahtjev za očitovanje Općinskog državnog odvjetništva Čakovec

Dokument: Tablica 1

Dokument: Obrazac ponude

Dokument: Obrazac 1

Dokument: Obrazac 2

Dokument: Obrazac - Gospodarski program

Dokument: Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta