Dokument: Liturgijski listić - 1.KORIZMENA Nedjelja „Čista“