Dokument: Liturgijski listić - 2. KORIZMENA Nedjelja „Pačista“