Dokument: Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika

Dokument: 4) Analiza stanja sustava CZ

Dokument: 5) Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika

Dokument: 5a) Izvješće načelnika

Dokument: 6) Prihvaćanje izvješća Pre-kom

Dokument: 6a) Izvještaj o gospodarenju otpadom

Dokument: 6b)OTP_Obrazac IRDJU_Donji Kraljevec 2021

Dokument: 7) Prihvaćanje Izvješća gospodarenje otpadom

Dokument: 7a) Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Dokument: 8) Raspisivanje izbora VMO

Dokument: 9) Imenovanje ulice

Dokument: 10) Zaključak o primjeni agrotehničkih mjera

Dokument: 10a) Izvještaj - agrotehničke mjere

Dokument: 11) Prihvaćanje Izvješća - prirodne nepogode

Dokument: 11a) Izvješće - Plan prirodne nepogode

Dokument: 12a) Izvješće - poljoprivredne rudine

Dokument: 14) Prihvaćanje izvješća - korištenje sredstava od zakupa, prodaje

Dokument: 14a) Izvješće za sredstva od zakupa, prodaje

Dokument: 15) Prihvaćanje Izvješća o korištenju sredstava od legalizacije

Dokument: 15a) Izvješće - korištenje sredstava od legalizacije