Dokument: Liturgijski listić - 5.KORIZMENA Nedjelja „Gluha“