Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika

Dokument: 1) Obračun proračuna

Dokument: 1a) Bilješke

Dokument: 1aa) Izvršenje programa kultura

Dokument: 1b) Izvršenje programa sport

Dokument: 1c) Izvršenje programa soc. zaštita

Dokument: 1d) Prihvaćanje izvješća o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture za 2021

Dokument: 1dd) Izvješće o izvršenju programa GRAĐENJA INFRASTRUKTURE ZA 2021

Dokument: 1e) Prihvaćanje izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021

Dokument: 1ee) Izvješće programa održavanja kom.infrastr. 2021

Dokument: 2) Odluka o utvrđivanju i raspodjelu rezltata

Dokument: 3) Prihvaćanje izvješća Centra dr. Rudolfa Steinera

Dokument: 3a) Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća CRS za 2021.godinu

Dokument: 3b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu CRS za 2021.godinu

Dokument: 3c) Izvješće o radu ustanove Centar dr. Rudolfa Steinera za 2021. g.

Dokument: 4) Prihvaćanje Izvješća - Ftiček

Dokument: 4a) Financijski izvještaj za 2021.

Dokument: 4b) Izvršenje financijskog plana za ravnateljicu 2021

Dokument: 5) Imenovanje UV - Ftiček

Dokument: 6) Odluka o prodaji nekretnine - Palinovec

Dokument: 6a) Procjena Palinovec

Dokument: 6b) Posjedovni list

Dokument: 6c) Izvod iz katastarskog plana

Dokument: 6d) Izvadak iz zemljišne knjige

Dokument: 6e) Identifikacija čestice

Dokument: 7) Odluka o prodaji nekretnine - Donji Pustakovec

Dokument: 7a) Procjena Donji Pustakovec

Dokument: 7b) Posjedovni list

Dokument: 7c) Posjedovni list

Dokument: 7d) Izvadak iz zemljišne knjige

Dokument: 7e) Izvadak iz zemljišne knjige

Dokument: 7f) Katastarski plan

Dokument: 7g) Identifikacija čestice

Dokument: 7h) Identifikacija čestice

Dokument: 7i) Identifikacija čestice

Dokument: 8) Javna priznanja

Dokument: 9) Potpisivanje Izjave vlasnika zgrade

Dokument: 9a) Izjava

Dokument: 10a) Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Uprave groblja DK

Dokument: 10b) Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Uprave groblja Hodošan