Dokument: Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Uprave groblja Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Uprave groblja Hodošan

Dokument: Odluka o prodaji nekretnine - Donji Pustakovec

Dokument: Odluka o prodaji nekretnine - Palinovec

Dokument: Riješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća dječjeg vrtića "Ftiček"

Dokument: Izvješće o izvršenju programa GRAĐENJA INFRASTRUKTURE ZA 2021.

Dokument: Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture za 2021.

Dokument: Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021.

Dokument: Izvješće programa održavanja kom. infrastr. 2021.

Dokument: Izvršenje programa - kultura 2021.

Dokument: Izvršenje programa - soc. zaštita 2021.

Dokument: Izvršenje programa - sport 2021.

Dokument: Obračun proračuna 31.12.2021. (.PDF)

Dokument: Obračun proračuna 31.12.2021. (.XLS)

Dokument: ODLUKA O UTVRĐIVANJU I RASPODJELI REZULTATA TE POKRIĆU MANJKA PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2021.