Dokument: Liturgijski listić - IV.USKRSNA Majčin Dan, Nedjelja Dobrog Pastira