Dokument: Liturgijski listić - V.USKRSNA - Sv.Izidor