Ažurirano 28.07.2022.

Dokument: Odluka o odabiru - Grupa I: Usluga izrade muzeološkog koncepta

Dokument: Odluka o odabiru - Grupa II: Usluga izrade projekta stalnog postava i opremanja interijera i eksterijera

Dokument: Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Dokument: Poziv na dostavu ponuda

Dokument: Troškovnik - Grupa I: Usluga izrade muzeološkog koncepta

Dokument: Troškovnik - Grupa II: Usluga izrade projekta stalnog postava i opremanja interijera i eksterijera

Dokument: Prilozi