Dokument: Liturgijski listić - DUHOVI, PEDESETNICA, Posvetilo župne crkve