Dokument: Obavijest javnosti

Dokument: Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe IX. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

Dokument: Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za i IX. ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o izradi IX. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

Dokument: Grafički prikaz područja zahvata IX. ciljanih izmjena dopuna Prostornog plan uređenja Općine Donji Kraljevec