Dokument: Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Donji Kraljevec za razdoblje 1. siječnja 2022. - 30. lipnja 2022.

Dokument: Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S