Općina Donji Kraljevec poziva svoje građane i ostalu zainteresiranu javnost da se uključe u kreiranje proračuna za 2023. godinu putem jednostavnog online obrasca.

Prijave se mogu predati putem on-line obrasca u nastavku, poštom na adresu Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, 40320 Donji Kraljevec ili na e-mail: opcina@donjikraljevec.hr, a zaključno do datuma 30. rujna 2022. godine.

Nakon isteka roka za dostavu prijedloga, općinske stručne službe će analizirati svaki pristigli prijedlog, te će se u skladu s financijskim i zakonskim mogućnostima provedbe isti uvrstiti u konačan prijedlog Proračuna za 2023. godinu koji će se uputiti Općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec na usvajanje.

Obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna

6 + 11 =