Temeljem Odluke župana Međimurske županije od 30.08.2022. godine o proglašenju prirodne nepogode suše na području Općine Donji Kraljevec zbog visokih temperatura i izostanka potrebnih količina padalina tijekom mjeseca lipnja i srpnja, čija je posljedica šteta na ratarskim i povrtlarskim kulturama,  pozivamo poljoprivredne proizvođače da prijave štetu od navedene prirodne nepogode za stradale kulture na području Općine Donji Kraljevec.

Šteta se prijavljuje na obrascu u prilogu, a ispunjeni obrasci se dostavljaju  na adresu opcina@donjikraljevec.hr  ili osobnom dostavom u prostorije Općine Donji Kraljevec.

Uz obrazac je potrebno dostaviti Zahtjev za potporu (Upisnik) za 2022.g.

Rok za dostavu prijave je 07.09.2022. godine.

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Općine Donji Kraljevec

Dokument: Obrazac - prijava štete