Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika

Dokument: 1) Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika

Dokument: 1a) Polugodišnje izvješće načelnika

Dokument: 2) Obračun proračuna

Dokument: 2a) Bilješke uz Obračun proračuna

Dokument: 3) Raspisivanje izbora vmo

Dokument: 4) Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete obavljanja dimnjačarskih usluga

Dokument: 4a) Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

Dokument: 5) Odluka o izradi UPU područja "Veliki Zdenci"

Dokument: 6) Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta

Dokument: Mjerila za utvrđivanje cijene Dječjeg vrtića

Dokument: Prijedlog vrtića za povećanje cijene

Dokument: 8) Potpisivanje Sporazuma Centar PrinOS

Dokument: 8a) Sporazum o sufinanciranju Centra Prinos