Dokument: OBJAVA BIRAČIMA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC