Općina Donji Kraljevec poziva roditelje/skrbnike učenika osnovnih i srednjih škola na podnošenje Zahtjeva za sufinanciranje troškova kupnje radnih materijala učenicima osnovnih i srednjih škola s područja Općine Donji Kraljevec za školsku godinu 2022/23.

Za učenike osnovnih škola, sufinancira se kupnja radnih materijala u iznosu od 200,00 kuna po učeniku, a 300,00 kn po učeniku za učenike srednjih škola.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na web stranici Općine Donji Kraljevec ili u prostorijama Općine Donji Kraljevec.
Zahtjev se podnosi do 30. rujna 2022.g. osobno na adresu Općina Donji Kraljevec, Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d  ili slanjem na email opcina@donjikraljevec.hr skeniranog obrasca zahtjeva s potpisom i potrebom dokumentacijom.

Dokument: Odluka o sufinanciranju radnih materijala - osnovna škola

Dokument: Odluka o sufinanciranju radnih materijala - srednja škola

Dokument: Zahtjev za sufinanciranje radnih materijala - osnovna škola

Dokument: Zahtjev za sufinanciranje radnih materijala - srednja škola