Dokument: ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA NAČELNIKA

Dokument: ODLUKA O IZRADI UPU PODRUČJA "VELIKI ZDENCI"

Dokument: POTPISIVANJE SPORAZUMA - CENTAR PRINOS

Dokument: RASPISIVANJE IZBORA VMO

Dokument: ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH USLUGA

Dokument: MJERILA ZA UTVRĐIVANJE CIJENE DJEČJEG VRTIĆA

Dokument: ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA