Općina Donji Kraljevec svim zainteresiranim građankama i građanima nastoji osigurati rješavanje stambenog pitanja putem Programa društveno poticane stanogradnje.

Radi uvida u potrebe građana i primjerenijeg planiranja Programa, provodi se anketa o interesu građanki i građana za kupnju stana putem navedenog Programa.

Provedbom ankete utvrdit će se postoji li objektivna potreba i interes za daljnjom realizacijom Programa.

Slijedom navedenog, ukoliko ste zainteresirani za kupnju stana putem ovog Programa, ispunite anketni upitnik te nam ga ispunjenog i potpisanog dostavite najkasnije do 15.11. 2022. godine, neposredno predajom u prostorije Općine Donji Kraljevec, putem elektroničke pošte na adresu opcina@donjikraljevec.hr, odnosno putem pošte na adresu:

Općina Donji Kraljevec
Kolodvorska 52d
40320 Donji Kraljevec

s naznakom: „Anketni upitnik za kupnju stana u sklopu Programa društveno poticane stanogradnje Općine Donji Kraljevec “.

Ukoliko se utvrdi interes, Općina Donji Kraljevec će u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN, provesti Program POS-a.

Dokument: Anketni upitnik