PROJEKT „SNAŽNO ZAŽELI-III“, UP.02.1.1.16.0036 – FAZA III u skladu je s Europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena.

Projekt provodi Općina Donji Kraljevec u trajanju od 8 mjeseci, a zaposleno je 10 žena koje su preuzele brigu za starije i nemoćne osobe i osobe u nepovoljnom položaju te im pomažu u svakodnevnim aktivnostima.

Nositelj projekta:
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Partneri projekta:
USR „SPORT ZA SVE“ OPĆINE DONJI KRALJEVEC
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNI URED ČAKOVEC
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PRELOG

Ukupna vrijednost projekta:
494.400,00 kn (projekt je 100% sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije)

Trajanje projekta:
8 mjeseci (14.09.2022.-14.05.2023.)