Okvirno vrijeme primopredaje 7-15 sati.

CRNO – Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2. utorak)

SMEĐE – Termini sakupljanja biorazgradivog otpada ( svaki 2.utorak)

ZELENO – Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (4. utorak u mjesecu)

CRVENO –Termini sakupljanja glomaznog otpada (1. utorak u mjesecu) – prijave se zaprimaju najkasnije 3 radna dana prije termina

  

*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)

Dokument: Obavijest

Dodatne informacije