Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika

Dokument: 1) Prijedlog Proračuna 2023. godina

Dokument: 1a) Obrazloženje uz Proračun

Dokument: 2) Izmjena Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela

Dokument: 2a) Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Donji Kraljevec

Dokument: 2aa) Odluka o osnivanju Odsjeka za financije i računovodstvo

Dokument: 2b) Odluka o osnivanju vlastitog pogona

Dokument: 2c) Pravilnik o poslovanju vlastitog pogon

Dokument: 3) Odluka o mjerama za rješavanje stambenog pitanja

Dokument: 4) Odluka o općinskim porezima

Dokument: 5) Odluka o planu upravljanja imovinom za 2023.

Dokument: 5a) Plan upravljanja imovinom Općine Donji Kraljevec za 2023.

Dokument: 6) Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023.

Dokument: 6a) Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023.

Dokument: 7) Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2023.

Dokument: 8) Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju zaštite od požara za 2021.

Dokument: 8a) Izvješće o stanju zaštite od požara

Dokument: 9) Osnivanje prava građenja

Dokument: 9a) Izvadak iz zemljišne knjige

Dokument: 9b) Nacrt ugovora o pravu građenja Općina Donji Kraljevec