Dokument: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IX. ciljanje izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec