Dokument: 0) Poziv

Dokument: 0a) Izvod iz zapisnika

Dokument: 1) Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna

Dokument: 1a) Obrazloženje

Dokument: 1aa) I. izmjena i dopuna programa - kultura

Dokument: 1b) Prijedlog I. izmjena i dopuna programa - sport

Dokument: 1c) I izmjena i dopuna programa - soc. zaštita

Dokument: 1d) 1. izmjene i dopune - Program građenja komunalne infrastrukture

Dokument: 1e) 1. izmjene i dopune - Program održavanja komunalne infrastrukture

Dokument: 2) Prijedlog Proračuna za 2023.

Dokument: 2a) Obrazloženje

Dokument: 2aa) Odluka o izvršavanju Proračuna

Dokument: 2b) Program javnih potreba u kulturi

Dokument: 2c) Program javnih potreba u sportu

Dokument: 2d) Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti

Dokument: 2e) Program građenja komunalne infrastrukture

Dokument: 2f) Program održavanja komunalne infrastrukture

Dokument: 3) Financiranje političkih aktivnosti

Dokument: 4) Prekoračenje po poslovnom računu

Dokument: 5) Suglasnost na Izmjene Statuta Ftiček

Dokument: 5a) Prijedlog UV vrtića

Dokument: 5b) Statut vrtić

Dokument: 6) Plan davanja koncesija

Dokument: 7) Program raspolaganja sredstvima od zakupa poljoprivrednog zemljišta

Dokument: 8) Program koristenja sredstava legalizacije

Dokument: 9) Analiza sustava CZ

Dokument: 10) Godišnji plan razvoja CZ

Dokument: 11) Program utroska spomeničke rente

Dokument: 12) Program utroska sredstava šumskog doprinosa

Dokument: 13) Odluka o pravu služnosti

Dokument: 13a) ZK-5989 DONJI KRALJEVEC

Dokument: 13b) Procjembeni elaborat

Dokument: 14) Odluka o pravu služnosti - Hodošan

Dokument: 14a) Ugovor

Dokument: 14b) Mag_vod - IZVLAŠTENJE ZO H ZV

Dokument: 14c) Mag_vod - IZVLAŠTENJE ZO H ZV