Već tradicionalno PRE-KOM sakuplja božićna drvca. Molimo Vas da ispred svojih kuća / zgrada ostavite božićna drvca prema sljedećim terminima sakupljanja:

  • 09.01.2023. – Općine Belica i Dekanovec
  • 10.01.2023. – Općine Domašinec, Podturen i Pribislavec
  • 11.01.2023. – Općine Donja Dubrava i Donji Vidovec
  • 12.01.2023. – Općine Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija i Kotoriba
  • 13.01.2022. – Grad Prelog, Općina Martijanec i Jažabet